Protokół – przesłuchania konkursowe 54. Sabałowych Bajań

Protokół – przesłuchania konkursowe 54. Sabałowych Bajań

PROTOKÓŁ

posiedzenia komisji oceniającej przesłuchania konkursowe odbywające się
w ramach Festiwalu Folkloru Polskiego 54. „Sabałowych Bajań”

w Bukowinie Tatrzańskiej, które odbyły się w dniach 13-15 sierpnia 2020 r.

Komisja w składzie:

 1. dr Artur Czesak – językoznawca
 2. mgr Benedykt Kafel – etnograf
 3. dr hab. Zbigniew Przerembski – etnomuzykolog
 4. dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy

po przesłuchaniu i gruntownej ocenie – zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie 106 punktów programu we wszystkich konkursach i kategoriach regulaminowych, w tym:  28 gawędziarzy (17 dorosłych, 8 młodzieżowych, 3 dziecięcych); 31 instrumentalistów (23 dorosłych, 5 młodzieżowych, 3 dziecięcych); 21 śpiewaków solistów (13 dorosłych, 6 młodzieżowych, 2 dziecięcych); 23 grup śpiewaczych (19 dorosłych, 2 młodzieżowych, 2 dziecięcych); jednego drużby weselnego, jednej pary pytacy oraz jednego starosty weselnego, z dziesięciu województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I. KONKURS GAWĘDZIARZY

A. Kategoria dorosłych

 • nagrodę grand prix w postaci statuetki Bukowiańskiego Buka, za wybitną prezentację gawędy,
  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1000 zł, otrzymuje:

– Anna Krypczyk z Białki Tatrzańskiej

 • sześć równorzędnych pierwszych miejsc, wraz z Dużymi Spinkami Góralskimi i nagrodami pieniężnymi w wysokości po 600 zł, otrzymują:

– Michał Matys z Białki Tatrzańskiej, wraz z dodatkową nagrodą specjalną imienia prof. dr. hab. Józefa Bubaka, w postaci dyplomu dla szczególnie zasłużonego gawędziarza kultywującego gawędę swojego regionu;

– Patryk Rudnicki z Lipnicy Wielkiej, wraz z dodatkową nagrodą specjalną imienia Franciszka Hodorowicza-Sewcowego, w postaci dyplomu za interpretację oraz wyjątkowe walory poznawcze i edukacyjne zaprezentowanej gawędy;

– Irena Stopa z Jordanowa
– Krzysztof Ryndak z Siedliszowic
– Janina Pawlikowska z Gliczarowa Górnego
– Zofia Sordyl z Korbielowa

 • sześć równorzędnych drugich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 500 zł, otrzymują:

– Jadwiga Hutyra z Rycerki Dolnej

– Jan Lorek z Przyszowej

– Maria Grzegorek z Juszczyny

– Marian Janik ze Słopnic

– Zofia Michałek z Dobrej

– Aleksandra Laskowska z Inowrocławia

 • cztery równorzędne trzecie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– Dominika Żywczak z Lipnicy Wielkiej

– Barbara Wandzel z Juszczyny

– Andrzej Rusnak z Rzepisk

– Józef Krzak ze Śleszowic

W konkursie gawędziarzy nagrody pieniężne do wysokości 4 000 zł zostały ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł, imienia swego ojca Franciszka Hodorowicza-Sewcowego, ufundował jego syn Józef Hodorowicz-Sewców.

B. Kategoria młodzieżowa

 • trzy równorzędne pierwsze miejsca wraz z Małymi Spinkami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 600 zł, otrzymują:

– Krystian Mrugała z Cichego, wraz z dodatkową nagrodą specjalną imienia Stanisława Chowańca-Suchowiana, w postaci dyplomu dla jednego z młodych, wyróżniających się gawędziarzy;

– Jakub Pajor z Podegrodzia

– Bartłomiej Stopka z Szaflar

 • trzy równorzędne drugie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– Gabriela Pakos z Kiczor

– Szymon Wolski z Jurgowa

– Jan Watycha z Waksmundu

 • dwa równorzędne trzecie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł, otrzymują:

– Robert Milaniak z Niedzicy

– Justyna Urbaniec z Pewli Ślemieńskiej

C.Kategoria dziecięca

 • trzy równorzędne pierwsze miejsca, wraz z nagrodami rzeczowymi, otrzymują:

– Kacper Kocur z Jabłonki

– Adrian Mrugała z Cichego

– Emilia Święty z Niedzicy

II. KONKURS INSTRUMENTALISTÓW

 A. Kategoria dorosłych

 • nagrodę grand prix w postaci statuetki Bukowiańskiego Buka, za wybitną prezentację gry na złóbcokach, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1000 zł, otrzymuje:

– Łukasz Murzański z Bańskiej Niżnej

 •  dziewięć równorzędnych pierwszych miejsc, wraz z Dużymi Spinkami Góralskimi i nagrodami  pieniężnymi w wysokości po 600 zł, otrzymują:

– Eugeniusz Karkoszka z Lipnicy Wielkiej (skrzypce), wraz z dodatkową nagrodą specjalną imienia Aleksandry Szurmiak-Boguckiej dla szczególnie zasłużonego instrumentalisty w kategorii dorosłych kultywującego tradycyjną muzykę swojego regionu

– Michał Sęk z Białki Tatrzańskiej (dudy)

– Tobiasz Krzysztof z Mszany Górnej (skrzypce)

– Antoni Gluza ze Szczyrku (dudy, piszczałka, okaryna, heligonka)

– Tomasz Molenda ze Zbąszynia (kozioł biały)

– Sławomir Kurek z Wilkowiska (skrzypce i heligonka)

– Jan Kubik z Krościenka nad Dunajcem (oktawki pienińskie, trombita, skrzypce)

– Marceli Grzegorzak z Dynowa (cymbały)

– Józef Śliwa z Huty Głogowskiej (skrzypce)

 • sześć równorzędnych drugich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 500 zł, otrzymują:

– Daniel Molenda ze Zbąszynia (kozioł biały)

– Angelika Drozda z Kolesina (kozioł biały)

– Seweryn Kosiorowski z Cmolasu (skrzypce)

– Andrzej Krzysztofiak z Koniny (skrzypce)

– Tomasz Kwak ze Starego Bystrego (skrzypce)

– Edward Gola z Sędziszowa (skrzypce)

 • cztery równorzędne trzecie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– Wojciech Kubasiak z Suchej Beskidzkiej (skrzypce)

– Paweł Czaja z Jabłonki (skrzypce)

– Sylwester Fic z Łapsz Niżnych (skrzypce)

– Mirosław Lassak z Krakowa (skrzypce)

 • trzy równorzędne wyróżnienia, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł, otrzymują:

– Adam Kocerba z Działoszyc (harmonia trzyrzędowa)

– Aleksander Nowak z Osielca (heligonka)

– Władysław Niemiec z Wróblowic (skrzypce)

B. Kategoria młodzieżowa

 • pierwsze miejsce, wraz z Małą Spinką Góralską oraz nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł, otrzymuje:

– Anna Kurowska ze Szczyrku (skrzypce, okaryna, piszczałka pasterska)

 • dwa równorzędne drugie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– Hubert Wittke z Dąbrówki Wielkopolskiej (klarnet)

– Jan Trebunia-Tutka z Zakopanego (złóbcoki, dudy podhalańskie, dwojnica)

 • dwa równorzędne trzecie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł, otrzymują:

– Aleksandra Hornik z Krempach (skrzypce)

– Artur Olesiński z Lipnicy Małej (skrzypce)

C. Kategoria dziecięca

 • pierwsze miejsce, w postaci nagrody rzeczowej, otrzymuje:

– Łucja Szczypka ze Szczyrku (dudy żywieckie, okaryna)

 • dwa równorzędne drugie miejsca, w postaci nagród rzeczowych, otrzymują:

– Maciej Łukaszczyk-Capowski z Zakopanego (złóbcoki, dudy podhalańskie, piszczałki)

– Julia Brudło z Siedlca (skrzypce)

III. KONKURS ŚPIEWU SOLOWEGO

 A. Kategoria dorosłych

 • nagrodę grand prix w postaci statuetki Bukowiańskiego Buka, za wybitną prezentację pieśni,
  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 800 zł, otrzymuje:

– Maria Wnęk z Krempach

 • trzy równorzędne pierwsze miejsca, wraz z Dużymi Spinkami Góralskimi i nagrodami pieniężnymi w wysokości  po 500 zł, otrzymują:

– Roman Wojciechowski z Tomaszowa Mazowieckiego

– Katarzyna Sikorska-Tomasik z Piwnicznej-Zdroju

– Stanisława Myrta z Leśniaków

 • cztery równorzędne drugie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– Anna Kowalska-Wicherek z Makowa Podhalańskiego

– Aleksandra Bajus z Zubrzycy Dolnej

– Monika Hoh z Podszkla

– Joanna Master z Suchej Beskidzkiej

 • trzy równorzędne trzecie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł, otrzymują:

– Angelika Magier z Szóstki

– Monika Walas z Korczyna

– Karina Sornik z Leśniaków

 • dwa równorzędne wyróżnienia, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł, otrzymują:

– Irena Goździkowska z Łaguszowa

– Stanisław Gazda z Korczyny

B. Kategoria młodzieżowa

 • cztery równorzędne pierwsze miejsca, wraz z Małymi Spinkami Góralskimi, nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł oraz dodatkową nagrodą rzeczową w postaci korali, otrzymują:

– Małgorzata Łuka z Lipnicy Małej

– Sylwia Wontorczyk z Lipnicy Małej

– Renata Budrzeńska z Bukowiny Tatrzańskiej

– Gabriela Chowaniec z Bukowiny Tatrzańskiej

 • dwa równorzędne drugie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł, otrzymują:

– Karolina Bizub z Czarnej Góry

– Agnieszka Malec z Rzepisk

C.  Kategoria dziecięca

 • pierwsze miejsce wraz z nagrodą rzeczową w postaci korali otrzymuje:

–  Anna Sobolak z Krempach

 • drugie miejsce, w postaci nagrody rzeczowej, otrzymuje:

– Martyna Ślamczyk z Lipnicy Małej

IV. KONKURS ŚPIEWU GRUPOWEGO

A. Kategoria dorosłych

 • nagrodę grand prix w postaci statuetki Bukowiańskiego Buka, za wybitną prezentację pieśni,
  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1000 zł, otrzymuje:

– żeńska grupa śpiewacza „Watra” z Czarnego Dunajca

 • siedem równorzędnych pierwszych miejsc, wraz z Dużymi Spinkami Góralskimi
  i nagrodami pieniężnymi w wysokości po 600 zł, otrzymują:

– żeńska grupa śpiewacza „Magurzanki” z Łodygowic

– męska grupa śpiewacza „Zbyrcok” z Juszczyna

– żeńska grupa śpiewacza „Cieślica” z Zawoi

– żeńska grupa śpiewacza „Moszczanianki” z Moszczanki

– żeńska grupa śpiewacza „Gronkowianie” z Gronkowa

– żeńska grupa śpiewacza „Zielony Jawor” z Krempach

– żeńska grupa śpiewacza „Śwarni” z Nowego Targu

 • pięć równorzędnych drugich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 500 zł, otrzymują:

– żeńska grupa śpiewacza „Górnianecki” z Górna

– żeńska grupa śpiewacza „Młode Podhale” z Nowego Targu

– żeńska grupa śpiewacza  „Młodzi Lubatowianie” z Lubatowej

– żeńska grupa śpiewacza „Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

– męska grupa śpiewacza „Polaniorze” z Kościeliska

 • pięć równorzędnych trzecich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– żeńska grupa śpiewacza „Góralsko Brać” z Łopusznej

– żeńska grupa śpiewacza „Orawianie” imienia Heródka z Lipnicy Wielkiej

– żeńska grupa śpiewacza „Perły” z Siedlca

– żeńska grupa śpiewacza „Radojewiczanie” z Radojewic

– żeńska grupa śpiewacza „Łaguszowianki” z Łaguszowa

 • wyróżnienie, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 200 zł, otrzymuje:

– męska grupa śpiewacza „Pawłowianki” z Nowego Pawłowa

B.  Kategoria młodzieżowa

 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • dwa równorzędne drugie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– żeńska grupa śpiewacza „Dunajec” z Niedzicy

– żeńska grupa śpiewacza „Małolipnicka Rodzina Kolpinga” z Lipnicy Małej

C.  Kategoria dziecięca

 • dwa równorzędne pierwsze miejsca, wraz z nagrodami rzeczowymi, otrzymują:

– mieszana grupa śpiewacza „Orawianie” imienia Heródka z Lipnicy Wielkiej

 • dziewczęca grupa śpiewacza „Małolipnicka Rodzina Kolpinga” z Lipnicy Małej

V. KONKURS ŚPIEWU DRUŻBÓW WESELNYCH I PYTACY

 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • dwa równorzędne drugie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 700 zł, otrzymują:

– pytace Jan Kuchta i Bartłomiej Mrowca z Bukowiny Tatrzańskiej

– drużba Józef Wójtowicz ze Słopnic

VI. KONKURS NA MOWĘ STAROSTY WESELNEGO 

 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • drugie miejsce, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości  400 zł, otrzymuje:

– Kazimierz Lassak z Krakowa

Nagrody pieniężne dla laureatów poszczególnych konkursów do wysokości 40 000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Festiwal Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej odbywa się nieprzerwanie od 1967 r., przyczyniając się w dużej mierze do kultywowania ludowych tradycji artystycznych w wielu regionach Polski. Dzięki determinacji Organizatorów, pomimo pandemii, ciągłość imprezy została zachowana. Było co prawda mniej wykonawców niż zazwyczaj, ale reprezentowali bardzo wysoki poziom. Dotyczy to zwłaszcza gawędziarzy, także najmłodszych, którzy przedstawili lepsze, bardziej odpowiadające normie gatunku teksty. W kategorii instrumentalistów i wokalistów wysoki poziom wykonawczy zaprezentowali nie tylko uczestnicy z regionów górskich, ale też z innych stron kraju, jak choćby Świętokrzyskie, Kujawy i Wielkopolska.

W roku bieżącym z inicjatywy Dyrektora Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” Bartłomieja Koszarka ustanowiono i po raz pierwszy przyznano nagrodę imienia Aleksandry Szurmiak-Boguckiej, zmarłej 17 lipca 2020 roku wybitnej etnomuzykolog i zasłużonej badaczki muzyki Karpat, wieloletniej Jurorki Sabałowych Bajań i innych bukowiańskich konkursów, dla szczególnie zasłużonego instrumentalisty w kategorii dorosłych, kultywującego tradycyjną muzykę swojego regionu.

 

Organizatorom na czele z Dyrektorem Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” Bartłomiejem Koszarkiem gratulujemy Festiwalu. Wyrażamy również podziękowanie konferansjerom: Janinie Wacław, Joannie Łapce, Stanisławowi Sularzowi oraz Piotrowi Kurucowi, za dowcipne scenki wprowadzające do przesłuchań konkursowych i prowadzenie Festiwalu. Serdecznie dziękujemy wszystkim za trud i wysiłek włożony w jego przygotowanie i przeprowadzenie, a także sponsorom i darczyńcom, którzy przyczynili się do uświetnienia Festiwalu. Lista sponsorów stanowi załącznik do protokołu.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano