Nagrody

Konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych:

Pierwsze miejsca:

  • kategoria dziecięca – nagrody rzeczowe
  • kategoria młodzieżowa – Małe Spinki Góralskie i nagrody pieniężne
  • kategoria dorosła – Duże Spinki Góralskie i nagrody pieniężne

Drugie i trzecie miejsca w kategorii młodzieżowej i dorosłej – nagrody pieniężne.

Konkurs śpiewu drużbów weselnych i pytacy:

Pierwsze miejsca – Korbace i nagrody pieniężne.
Drugie i trzecie miejsca – nagrody pieniężne.

Konkurs mowy starosty weselnego:

Pierwsze miejsca – Duże Spinki Góralskie i nagrody pieniężne.
Drugie i trzecie miejsca – nagrody pieniężne.

Od 2011 r. komisja oceniająca może przyznać nagrodę grand prix – Bukowiański Buk, w postaci statuetki wraz z nagrodą pieniężną za wybitną prezentację w konkursach regulaminowych
w kategorii dorosłych.

 Jury może przyznać następujące nagrody specjalne:

  • im. prof. dr. hab. Józefa Bubaka dla szczególnie zasłużonego gawędziarza w kategorii dorosłych kultywującego gawędę swojego regionu,
  • im. Franciszka Hodorowicza-Sewcowego dla gawędziarza w kategorii dorosłych za interpretację oraz wyjątkowe walory poznawcze i edukacyjne prezentowanej gawędy,
  • im. Stanisława Chowańca-Suchowiana dla jednego z młodych, wyróżniających się gawędziarzy.
  • im. Aleksandry Szurmiak-Boguckiej dla szczególnie zasłużonego instrumentalisty w kategorii dorosłych kultywującego tradycyjną muzykę swojego regionu

Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.