Protokół główny przesłuchań konkursowych 53. Sabałowych Bajań

PROTOKÓŁ

posiedzenia komisji oceniającej przesłuchania konkursowe odbywające się
w ramach Festiwalu Folkloru Polskiego 53. „Sabałowych Bajań”

w Bukowinie Tatrzańskiej, które odbyły się w dniach 11-13 sierpnia 2019 r.

 

Komisja w składzie:

 1. dr Artur Czesak – językoznawca
 2. mgr Benedykt Kafel – etnograf
 3. dr Dorota Majerczyk – etnolog
 4. prof. dr hab. Zbigniew Przerembski – etnomuzykolog
 5. dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy

po przesłuchaniu i gruntownej ocenie – zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie – 179 punktów programu we wszystkich konkursach i kategoriach regulaminowych, w tym: 42 gawędziarzy (28 dorosłych, 8 młodzieżowych, 6 dziecięcych); 52 instrumentalistów (34 dorosłych, 12 młodzieżowych, 6 dziecięcych); 47 śpiewaków solistów (29 dorosłych,12 młodzieżowych, 6 dziecięcych); 36 grup śpiewaczych (25 dorosłych, 9 młodzieżowych, 2 dziecięcych); jednego starosty weselnego oraz jednej pary pytacy z jedenastu województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz ze Stanów Zjednoczonych (Chicago), postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. KONKURS GAWĘDZIARZY

 

 1. Kategoria dorosłych
 • nagrodę grand prix w postaci statuetki Bukowiańskiego Buka, za wybitną prezentację gawędy,wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 800 zł, otrzymuje:

– Józef Niesyt z Jasienicy

 • cztery równorzędne pierwsze miejsca, wraz z Dużymi Spinkami Góralskimi i nagrodami pieniężnymi w wysokości po 500 zł, otrzymują:

– Julianna Adamek z Pewli Wielkiej, wraz z dodatkową nagrodą specjalną imienia prof. dr. hab. Józefa Bubaka, w postaci dyplomu dla szczególnie zasłużonego gawędziarza kultywującego gawędę swojego regionu;

– Dorota Adamczyk z Szaflar, wraz z dodatkową nagrodą specjalną imienia Franciszka Hodorowicza-Sewcowego, w postaci dyplomu za interpretację oraz wyjątkowe walory poznawcze
i edukacyjne zaprezentowanej gawędy;

– Bogusław Kyrcz z Kadczy

– Andrzej Szaflarski z Szaflar

 • siedem równorzędnych drugich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– Józefa Bucka z Kostomłotów Drugich

– Anna Dunat z Pewli Wielkiej

– Jadwiga Hutyra z Rycerki Dolnej

– Ewa Pružinská z Białego Dunajca/Czarnej Góry

– Stanisław Apostoł z Nowego Targu

– Szymon Gigoń z Zawoi

– Rafał Mrugała z Cichego

 • dwanaście równorzędnych trzecich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł, otrzymują:

– Stefania Buda z Nosówki

– Agnieszka Fiedor z Łomnicy-Zdroju

– Marta Komasara z Celin

– Barbara Kosobucka z Zalasu

– Anna Krypczyk z Rybnika

– Zofia Michałek z Dobrej

– Małgorzata Szlachcic z Mizernej

– Zdzisław Adamczyk z Niegowy

– Paweł Gwiżdż z Lipnicy Małej

– Stanisław Ptaszek z Pasierbca

– Arkadiusz Stabla z Gorzyczek

– Zygmunt Wiśniewski z Ćmińska-Wyrowców

 • trzy równorzędne wyróżnienia, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł, otrzymują:

– Kazimiera Bębenek z Nosówki

– Krystyna Olszewska z Jastrzębia-Zdroju

– Irena Zakrzewska z Osin-Majoratu

Pani Henryka Brzoza z Kowali nie została sklasyfikowana, gdyż jej gawęda nie spełniła wymogów regulaminu – była tekstem wierszowanym.

W konkursie gawędziarzy nagrody pieniężne do wysokości 4 000 zł zostały ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł, imienia swego ojca Franciszka Hodorowicza-Sewcowego, ufundował jego syn Józef Hodorowicz-Sewców.

 1. Kategoria młodzieżowa
 • trzy równorzędne pierwsze miejsca wraz z Małymi Spinkami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– Anna Majerczyk z Bukowiny Tatrzańskiej, wraz z dodatkową nagrodą specjalną imienia Stanisława Chowańca-Suchowiana, w postaci dyplomu dla jednego z młodych, wyróżniających się gawędziarzy oraz nagrodą rzeczową w postaci korali;

– Karolina Kulka z Lipnicy Małej, wraz z dodatkową nagrodą rzeczową w postaci korali;

– Tomasz Wojnarowski ze Szczereża

 • dwa równorzędne drugie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł, otrzymują:

– Krystian Mrugała z Cichego

– Anna Szpernoga z Kacwina

 • dwa równorzędne trzecie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł, otrzymują:

– Maja Bimek z Dąbrówki Wielkopolskiej

– Marcin Turek z Zagorzyna

 • wyróżnienie, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 100 zł, otrzymuje:

– Mateusz Iżyński z Błędowej Zgłobieńskiej

C.    Kategoria dziecięca

 • trzy równorzędne pierwsze miejsca, wraz z nagrodami rzeczowymi, otrzymują:

– Maksymilian Głowa z Łopusznej

– Artur Olesiński z Lipnicy Małej

– Szymon Wolski z Jurgowa

 • drugie miejsce, wraz z nagrodą rzeczową, otrzymuje:

– Laura Wyrostek z Trybsza

 • dwa równorzędne trzecie miejsca, wraz z nagrodami rzeczowymi, otrzymują:

– Wiktoria Dorula z Poronina

– Eliza Dudas z Frydmana

 1. KONKURS INSTRUMENTALISTÓW 
 1. Kategoria dorosłych
 • nagrodę grand prix w postaci statuetki Bukowiańskiego Buka,  za wybitną prezentację gry na wielu instrumentach (złóbcokach, dwojnicy, piszczałce, dudach i skrzypcach), wraz z nagrodą pieniężną
  w wysokości 800 zł, otrzymuje:

– Krzysztof Trebunia-Tutka z Zakopanego

 • osiem równorzędnych pierwszych miejsc, wraz z Dużymi Spinkami Góralskimi i nagrodami  pieniężnymi w wysokości po 500 zł, otrzymują:

– Przemysław Ficek z Jeleśni (dudy)

– Samuel Guzik z Juszczyna (heligonka)

– Tadeusz Malik z Lusławic (harmonia trzyrzędowa)

– Małgorzata Makowska z Suwałk (harmonia pedałowa)

– Paweł Mrózek z Jurkowa k. Dobrej (heligonka)

– Piotr Haza z Zakopanego-Olczy (piszczałka, dudy, złóbcoki, skrzypce)

– Jan Kuchta z Bukowiny Tatrzańskiej (skrzypce)

– Roman Wojciechowski z Tomaszowa Mazowieckiego (skrzypce)

 • siedem równorzędnych drugich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– Lidia Anna Biały ze Świlczy (skrzypce)

– Tadeusz Citak z Kamienicy (heligonka)

– Sylwester Fic z Łapsz Niżnych (skrzypce)

– Bernard Frącek ze Zbąszynia (klarnet Es)

– Adam Kocerba z Działoszyc (harmonia trzyrzędowa)

– Grzegorz Kowalczyk z Łapsz Niżnych (skrzypce)

– Jan Prządka ze Zbąszynia (kozioł biały i czarny, skrzypce)

 • dwanaście równorzędnych trzecich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł, otrzymują:

– Krzysztof Kulig z Piwnicznej-Zdroju (dudy)

– Henryk Marszał z Przewrotnego (skrzypce)

– Sylvia Kozielec ze Starego Bystrego/Chicago (piszczałka, skrzypce)

– Antoni Gluza ze Szczyrku (dudy, piszczałka, okaryna, heligonka)

– Rafał Gluza ze Szczyrku (trombita, okaryna, piszczałka, skrzypce)

– Aleksander Nowak z Osielca (heligonka)

– Jakub Czapla z Dębicy (cymbały)

– Zbigniew Przychodzki ze Szczawnicy (oktawki pienińskie)

– Iwona Cichoń z Łukowicy (skrzypce)

– Władysław Obrzut ze Stróż (heligonka)

– Jacek Bursa z Chronowa-Kolonii (harmonia pedałowa)

– Sławomir Kurek z Wilkowiska (skrzypce)

 • sześć równorzędnych wyróżnień, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł, otrzymują:

– Agata Korban z Dębskiej Woli (skrzypce)

– Wiesław Kuskowski z Ostrołęki (harmonijka ustna)

– Przemysław Żurek ze Stryszawy (dudy)

– Daniel Delimata z Hałuszowej (skrzypce)

– Piotr Budz z Murzasichla (piszczałki)

– Dominik Kikla z Czarnej Góry (skrzypce)

B.     Kategoria młodzieżowa

 • dwa równorzędne pierwsze miejsca, wraz z Małymi Spinkami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– Adam Czyszczoń z Rdzawki (piszczałka, dudy, złóbcoki)

– Łukasz  Kukuczka z Koniakowa (skrzypce, piszczałki, okaryna)

 • pięć równorzędnych drugich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł, otrzymują:

– Adam Dragan z Kolbuszowej (skrzypce)

– Paweł Kukuczka z Koniakowa (trombita, drumla, piszczałki, heligonka, dudy)

– Dawid Pietraszek z Krempach (skrzypce)

– Bartłomiej Bzdyk z Kościeliska (złóbcoki, piszczałka, dwojnica, skrzypce)

– Karol Zajda z Juszczyna (heligonka)

 • trzy równorzędne trzecie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł, otrzymują:

– Maria Budz z Dębna (trombita, piszczałki)

– Justyna Trześniewska ze Zbąszynia (skrzypce, mazanki)

– Hubert Wittke z Dąbrówki Wielkopolskiej (mazanki, klarnet)

 • dwa równorzędne wyróżnienia, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości po100 zł, otrzymują:

– Karol Murzydło z Zakopanego (piszczałka, dudy, złóbcoki)

– Weronika Śliwa z Przyprostyni (klarnet)

C.    Kategoria dziecięca

 • dwa równorzędne pierwsze miejsca, w postaci nagród rzeczowych, otrzymują:

– Franciszek Topór-Futer z Zakopanego (piszczałki, dudy, złóbcoki)

– Krzysztof Waląg z Juszczyna (heligonka)

 • dwa równorzędne drugie miejsca, w postaci nagród rzeczowych, otrzymują:

– Marcin Bednar z Frydmana (skrzypce)

– Dominik Kierecki z Siedlca (kozioł biały)

 • dwa równorzędne trzecie miejsca, w postaci nagród rzeczowych, otrzymują:

– Filip Drożdż z Bielska-Białej (piszczałki, dudy)

– Jan Smreczek z Ochotnicy Górnej (skrzypce)

 • KONKURS ŚPIEWU SOLOWEGO 
 1. Kategoria dorosłych
 • nagrodę grand prix w postaci statuetki Bukowiańskiego Buka, za wybitną prezentację pieśni,
  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 700 zł, otrzymuje:

– Bogusława Grzywa z Gałek

 • cztery równorzędne pierwsze miejsca, wraz z Dużymi Spinkami Góralskimi i nagrodami pieniężnymi w wysokości  po 400 zł, otrzymują:

– Daria Kosiek z Sanoka

– Zuzanna Mirek z Juszczyna

– Zofia Sordyl z Korbielowa

– Zofia Wydro z Baranowa Sandomierskiego

 • dziewięć równorzędnych drugich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł, otrzymują:

– Anna Kowalska-Wicherek z Makowa Podhalańskiego

– Stanisław Haraf z Jastrzębi

– Jan Kubik z Krościenka nad Dunajcem

– Maria Nowak z Osielca

– Janina Kowalczuk z Grabownicy

– Halina Bosiak z Kolonii Sitaniec

– Józefa Hołczyńska z Zawoi

– Kazimierz Rzemyk z Ujeznej

– Czesław Bożyk z Dołhobrodów

 • pięć równorzędnych trzecich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł, otrzymują:

– Ewa Drożniak z Maszkowa

– Aleksandra Bajus z Zubrzycy Dolnej

– Aleksandra Nowak z Krakowa

– Krzysztof Ryndak z Siedliszowic

– Maria Dębska z Rudna

 • siedem równorzędnych wyróżnień, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 100 zł, otrzymują:

– Irena Gąsior z Serwisa

– Małgorzata Olszewska z Lutogniewa

– Maria Sęk z Lisowa

– Monika Walas z Korczyna

– Stanisław Pacek z Małyszyna Górnego

– Wanda Kusterka z Kobylina

– Barbara Sroczyńska z Padwi Narodowej

 • dyplomy za udział otrzymują:

– Aleksandra Solarska z Baranowa Sandomierskiego

– Regina Wróbel z Osmolic

– Piotr Woźniak z Rudnika

B.     Kategoria młodzieżowa

 • pierwsze miejsce, wraz z Małą Spinką Góralską, nagrodą pieniężną w wysokości 300 zł oraz dodatkową nagrodą rzeczową w postaci korali, otrzymuje:

– Julia Gaberek z Harklowej

 • cztery równorzędne drugie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł, otrzymują:

– Agnieszka Malec z Rzepisk

– Anna Krzysik z Łapsz Wyżnych

– Sylwia Wontorczyk z Lipnicy Małej

– Karolina Topór-Orawiec z Zakopanego

 • cztery równorzędne trzecie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 150 zł, otrzymują:

– Karolina Bizub z Czarnej Góry

– Łukasz Bryja z Łapsz  Niżnych

– Kinga Gabryś z Grywałdu

– Natalia Kruźlak z Jachówki

 • trzy równorzędne wyróżnienia, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 100 zł, otrzymują:

– Natalia Dyndał z Cewkowa

– Agata Miciniak z Lipnicy Wielkiej

– Mateusz Mondel z Łapszanki

C.    Kategoria dziecięca

 • pierwsze miejsce wraz z nagrodą rzeczową w postaci korali otrzymuje:

–  Anna Karpiel z Zębu

 • dwa równorzędne drugie miejsca, w postaci nagród rzeczowych, otrzymują:

– Anna Pracuch z Bukowiny Tatrzańskiej

– Oliwia Stechura z Lipnicy Małej

 • dwa równorzędne trzecie miejsca, w postaci nagród rzeczowych, otrzymują:

– Roksana Pietraszek z Krempach

– Hanna Trzebuniak z Zawoi

 • wyróżnienie, w postaci nagrody rzeczowej, otrzymuje:

– Maria Łukasiewicz z Baranowa Sandomierskiego

IV.              KONKURS ŚPIEWU GRUPOWEGO
 1. Kategoria dorosłych
 • nagrodę grand prix w postaci statuetki Bukowiańskiego Buka, za wybitną prezentację pieśni,
  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 800 zł, otrzymuje:

– żeńska grupa śpiewacza  „Zakukała Kukułeczka” z Gałek

 • pięć równorzędnych pierwszych miejsc, wraz z Dużymi Spinkami Góralskimi
  i nagrodami pieniężnymi w wysokości po 500 zł, otrzymują:

– żeńska grupa śpiewacza „Skalni” z Krakowa (z dodatkową nagrodą rzeczową w postaci voucherów do studia urody)

– żeńska grupa śpiewacza „Syćko Gro” z Knurowa/Suchego (z dodatkową nagrodą rzeczową
w postaci voucherów do restauracji)

– mieszana grupa śpiewacza rodziny Gąsieniców-Giewontów z Witowa-Roztok

– żeńska grupa śpiewacza z Chyżnego

– żeńska grupa śpiewacza „Godziszowianki” z Godziszowa

 • cztery równorzędne drugie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– żeńska grupa śpiewacza „Fajsławianki” z Fajsławic

– żeńska grupa śpiewacza „Młode Podhale” z Nowego Targu

– męska grupa śpiewacza  „Zbyrcok” z Juszczyna

– żeńska grupa śpiewacza „Sokotuchy” z Białej Podlaskiej

 • siedem równorzędnych trzecich miejsc, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł, otrzymują:

– mieszana grupa śpiewacza „Dolina” z Krempach

– żeńska grupa śpiewacza „Orawianie” imienia Heródka z Lipnicy Wielkiej

– żeńska grupa śpiewacza „Góralsko Brać” z Łopusznej

– żeńska grupa śpiewacza „Koleżanki” z Zakopanego

– żeńska grupa śpiewacza „Radojewiczanie” z Radojewic

– żeńska grupa śpiewacza „Lutogniewiacy” z Lutogniewa

– żeńska grupa śpiewacza „9Siył” z Białego Dunajca/Zakopanego

 • osiem równorzędnych wyróżnień, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł, otrzymują:

– męska grupa śpiewacza „Kamieniacy” z Kamienia

– żeńska grupa śpiewacza „Brodowianki” z Brodów

– męska grupa śpiewacza „Korczyna” z Korczyny

– żeńska grupa śpiewacza „Małokończanie” z Kończyc Małych

– żeńska grupa śpiewacza „Kowalanki” z Kowali

– żeńska grupa śpiewacza „Ziemia Mirzecka” z Mirca

– żeńska grupa śpiewacza „Siemonianki” z Siemoni

– żeńska grupa śpiewacza „Ludowiacy od Będkowa” z Będkowa

B.     Kategoria młodzieżowa
 • trzy równorzędne pierwsze miejsca, wraz z Małymi Spinkami Góralskimi i z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł, otrzymują:

– żeńska grupa śpiewacza „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

– żeńska grupa śpiewacza „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

– żeńska grupa śpiewacza „Mali Gronkowianie” z Gronkowa

 • dwa równorzędne drugie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł, otrzymują:

– żeńska grupa śpiewacza „Regle” z Poronina

– żeńska grupa śpiewacza  „Zbójnik” ze Skawicy

 • dwa równorzędne trzecie miejsca, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł, otrzymują:

– duet śpiewaczy „Małe Podhale” z Jurgowa

– żeńska grupa śpiewacza „Ślebodni” z Leśnicy/Gronia

 • dwa równorzędne wyróżnienia, wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 100 zł, otrzymują:

– żeńska grupa śpiewacza „Małe Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego

– żeńska grupa śpiewacza „Grywałdzkie Nucicki” z Grywałdu

C.    Kategoria dziecięca
 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • drugie miejsce, wraz z nagrodą rzeczową, otrzymuje:

– dziewczęca grupa śpiewacza „Małolipniczanie” z Lipnicy Małej

 • trzecie miejsce, wraz z nagrodą rzeczową, otrzymuje:

– dziewczęca grupa śpiewacza „Orawianie” imienia Heródka z Lipnicy Wielkiej

 1. KONKURS ŚPIEWU DRUŻBÓW WESELNYCH I PYTACY 
 • pierwsze miejsce, wraz z korbacami i nagrodą pieniężną w wysokości 800 zł, otrzymują:

– pytace Tadeusz Stasik-Michałek i Stanisław Galica-Kasecka z Poronina

 1. KONKURS NA MOWĘ STAROSTY WESELNEGO 
 • pierwsze miejsce, wraz z Dużą Spinką Góralską i nagrodą pieniężną w wysokości  400 zł, otrzymuje:

– Michał Matys z Białki Tatrzańskiej

Nagrody pieniężne dla laureatów poszczególnych konkursów do wysokości 40 000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tegoroczne prezentacje konkursowe stały na wysokim poziomie merytoryczno-artystycznym.  Komisja podkreśla wyjątkową rolę Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowych Bajań” w podtrzymywaniu aktywności ruchu folklorystycznego w kraju, a szczególnie w regionach Polski południowej. Bukowiański Festiwal, będący zwieńczeniem wielu wcześniejszych eliminacji konkursowych, stanowi jedenz  wyznaczników poziomu tego ruchu i równocześnie promuje najlepsze wzorce oraz prezentuje na scenie lokalne tradycje. Komisja zachęca młodzież, aby mimo szerokiej dostępności różnych współczesnychi atrakcyjnych form przekazu artystycznego pogłębiać więź z tradycją własnego regionu. Naszym zdaniem naśladowanie modnych sposobów wykonywania muzyki tradycyjnej jest sprzeczne z wartościami i celami Sabałowych Bajań.

Organizatorom na czele z Dyrektorem Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” Bartłomiejem Koszarkiem gratulujemy wspaniałego Festiwalu. Wyrażamy również podziękowanie konferansjerom: Janinie Wacław, Stanisławowi Sularzowi, Januszowi Łukaszczykowi oraz Piotrowi Kurucowi, za dowcipne scenki wprowadzające do przesłuchań konkursowych i prowadzenie Festiwalu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za trud i wysiłek włożony w jego przygotowanie i przeprowadzenie, a także sponsorom i darczyńcom, którzy przyczynili się do uświetnienia Festiwalu. Lista sponsorów stanowi załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.