Akredytacje

Redakcje oraz dziennikarze indywidualni, którzy chcieliby otrzymać akredytacje proszeni są o wypełnienie wniosku akredytacyjnego i przesłanie go drogą mailową najpóźniej do 15 lipca 2016 na adres: promocja@domludowy.pl.

We wniosku należy podać:

Rodzaj akredytacji (dziennikarz, fotoreporter, telewizja)

Dane dziennikarza

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon

Informacje o redakcji

Rodzaj medium:
Nazwa redakcji:
Adres pocztowy:
Telefon:
Adres www:
Redaktor naczelny:
Adres e-mail red. naczelnego:

Uwagi i potrzeby: