Regulamin przejazdu

Szczegółowy Regulamin
Paradnego Przejazdu Zaprzęgami Konnymi przez Bukowinę Tatrzańską
w dniu inauguracji Festiwalu Folkloru Polskiego 53. „Sabałowe Bajania”
tj. 10 sierpnia 2019 r.

§1
Organizatorem imprezy jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”,
z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ulicy Kościuszki 87.

§2
W przejeździe biorą udział zaproszeni goście Festiwalu Folkloru Polskiego
53 „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz kapele i zespoły regionalne -uczestnicy wydarzenia -, którzy w pozycji siedzącej będą przemieszczać się niżej wymienionymi pojazdami.

§ 3
Przejazd odbywa się bryczkami jednokonnymi i dwukonnymi, które mogą przewozić następującą liczbę osób:
• zaprzęg dwukonny mały – do 4 osób
• zaprzęg dwukonny duży – do 12 osób.

§ 4
Bryczki nie spełniające wymogów technicznych (w szczególności: niesprawne hamulce, niewłaściwa uprząż, złe ogumienie,) nie będą dopuszczone do udziału
w przejeździe.

§ 5
Woźnicy biorący udział w przejeździe winni być ubrani w paradny strój góralski.

§ 6
Osoba powożąca ma mieć ukończone 18 lat.

§ 7
Woźnicy zobligowani są w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa przewożonym osób oraz do stosowania się do poleceń organizatorów, policji oraz służby ochrony i służby porządkowej.

§ 8
Woźnicy zobowiązani są do udostępnienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom uprzywilejowanym.

Bukowina Tatrzańska, 24 czerwca 2019 r.