Nagrody

W konkursach: GAWĘDZIARZY , INSTRUMENTALISTÓW i ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH oraz MOWY STAROSTY WESELNEGO  zdobywcy pierwszych miejsc, w kategorii dorosłej,  otrzymują Duże Spinki Góralskie, a w kategorii młodzieżowej Małe Spinki Góralskie. Laureaci I, II i III miejsca otrzymują również nagrody pieniężne.  W kategorii dziecięcej laureatom  pierwszych miejsc przyznane zostają nagrody rzeczowe.

Laureaci pierwszych miejsc w konkursie  ŚPIEWU DRUŻBÓW WESELNYCH I PYTACY otrzymują Korbace, a nagrodzeni od pierwszego do trzeciego miejsca także nagrody pieniężne.

Od 2011 roku Komisja Oceniająca może przyznać nagrodę grand prix – Bukowiański Buk, w postaci statuetki wraz z nagrodą pieniężną za wybitną prezentację dla gawędziarza, instrumentalisty, śpiewaka i grupy śpiewaczej w kategorii dorosłych.

Jury może przyznać następujące nagrody specjalne:

–  im. prof. dr. Józefa Bubaka; dla szczególnie zasłużonego gawędziarza kultywującego gawędę swojego regionu (kategoria dorosłych),

im. Franciszka Hodorowicza-Sewcowego; dla gawędziarza za interpretację oraz
wyjątkowe walory poznawcze i edukacyjne prezentowanej gawędy (kategoria dorosłych),

–  im. Stanisława Chowańca-Suchowiana; dla jednego z młodych, wyróżniających się gawędziarzy (kategoria dziecięca lub młodzieżowa).