Informacje

Konkurs gawędziarzy ma na celu podtrzymanie i rozwijanie tradycji gawędziarstwa ludowego, jako „literatury mówionej”. Tematyka repertuaru jest dowolna, jednakże pożądana jest aby treści związane były z regionem, który gawędziarz reprezentuje.

Komisja artystyczna ocenia występy gawędziarzy według następujących kryteriów:

Wybór tematu opowiadania
Treść i sposób rozwijania tematu
Zachowanie ludowego charakteru
Czystość gwary
Interpretacja
Dykcja i gest
Ogólny wyraz artystyczny

Konkurs instrumentalistów został wprowadzony w 1969, mogą w nim brać udział wyłącznie instrumentaliści – soliści, którzy zaprezentują melodie związane z własnym regionem. Jury ocenia najlepszą prezentację według następujących kryteriów:

Wybór melodii i ich powiązanie z tradycją regionu
Forma muzyczna utworu
Zachowanie specyfiki regionu oraz zdobnictwa muzycznego, wybór instrumentu
Czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu
Ogólny wyraz muzyczny (nastrój, temperament)

Konkurs śpiewaków ludowych wprowadzono w roku 1974, w konkursie mogą brać udział śpiewacy – soliści lub zespoły nie przekraczające liczby 6 osób. Uczestnicy powinni prezentować melodie i przyśpiewki ludowe swojego regionu. Oceny śpiewaków dokonuje się według następujących kryteriów:

Dobór melodii i tekstu w powiązaniu z własnym regionem
Zachowanie maniery i stylu własnego regionu
Treść tekstu
Czystość brzmienia
Czystość gwary
Ogólny wyraz artystyczny (w tym strój regionalny)

Ze względu na zanikające formy artystyczne podhalańskiej kultury organizujemy od roku 1985 konkurs śpiewu „pytacy” oraz konkurs na mowę starosty weselnego. W programie występu „pytace” powinni prezentować następujące przyśpiewki dotyczące tradycyjnego wesela góralskiego:

podczas zaproszenia na wesele
przy bramie weselnej
przy wejściu do domu weselnego
podczas „cepowin”

Starosta weselny natomiast prezentuje orację przedślubną wygłaszaną w czasie błogosławieństwa młodej pary.

W konkursie śpiewu „pytacy” i na mowę starosty weselnego mogą brać udział wyłącznie dorośli mężczyźni, którzy manierą wykonawczą oraz umiejętnościami wpisują się w tradycyjną formę.